MAŁA ARCHITEKTURA

ławki i kosze

stojaki rowerowe

kwietniki

barierki

Image not available Image not available

Mała architektura

Mała architektura to produkty użytkowo-dekoracyjne. Ofertę z tego zakresu kierujemy w szczególności do urzędów samorządowych, zarządców zespołów pałacowo-parkowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot lokatorskich i klientów indywidualnych. 

Naszej produkcji ławki, kosze, sojaki itp. Łączy wspólna cecha: podwyższona wytrzymałość na akty wandalizmu. Raz, właściwie zainwestowane środki nie wymagają ponownych nakładów i znacząco ograniczają koszty.

Produkty mogą posiadać unikatowe znakowanie takie jak nazwa miejscowości lub inne nazwy określające miejsce przeznaczenia, herby oraz loga.